Palvelut

Puutavarakuljetukset ja maa-aineskuljetukset.

Puutavarakuljetukset

Kuljetus Tii-Sik Oy:n päätoimialana on raakapuutavaran kuljetus. Lisäksi voidaan kuljettaa lankku- ja lautatavaraa.
Yksi autoista voidaan nopeasti vaihtaa energiapuun kuljetuksiin.

Maa-aineskuljetukset

Sorakasetilla kuljetetaan maa-aineksia.